Personuppgiftspolicy

Varför vi samlar in personuppgifter

Föreningen VoteIT samlar in och använder det fåtal uppgifter som krävs för att säkerställa att en användare är den som ska ha rätt att företräda en medlem i ett demokratiskt möte och för att kunna visa för andra mötesdeltagare vilka som är aktiva i mötet.

Hur vi samlar in personuppgifter

Insamlingen sker genom användarens egen inmatning eller genom anslutning till Facebook eller Twitter. Användare kan alltid i sin profil se vilka uppgifter Föreningen VoteIT har om dem.

Hur vi använder personuppgifter

Uppgifterna används för att identifiera deltagare i möten. E-post skickas i vissa fall till användares e-postadress.

Hur vi delar personuppgifter

Inga personuppgifter delas utanför Föreningen VoteIT eller det möte deltagaren deltar i.

Hur vi lagrar personuppgifter

Alla personuppgifter lagras med rimlig säkerhet och på sätt som säkerställer att det ska vara mycket svårt att i strid mot dessa riktlinjer komma åt lagrade personuppgifter.

Ändring av dessa riktlinjer

Om Föreningen VoteIT har behov av att ändra dessa riktlinjer kommer information göras lätt tillgänglig för alla registrerade.

Regelverk vi följer

Det finns många olika regelverk som gäller för vår personuppgifts- och meddelandehantering. Däribland Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112), Facebooks ”Platform Policies”, etc