Skip to content

Kriterier

En röstmetod anger både hur en lagt röst ska se ut, och hur resultatet räknas ut. För att förstå de olika metodernas för- och nackdelar behöver du kunskap om de olika kriterier som kan uppfyllas.

Majoritetsvinst

En omröstning med majoritetsvinst lovar att alla vinnande förslag eller kandidater stöds av en majoritet av rösterna. Det kan låta som en självklarhet, men det är det inte. Det tydligaste exemplet är acceptröstning, som ofta används för styrelseval. I ett extremt fall kan du tänka dig att vi har 30 personer som kandiderar till tre platser. Om varje röstande kryssar tre namn blir det i genomsnitt 10 procent av rösterna per kandidat. Vid ett jämnt resultat är det alltså teoretiskt möjligt att ingen kandidat når hälften av rösterna.

Andra metoder har som kriterium att de ska ge ett proportionerligt resultat. Det innebär att minoriteter får representation, men garanterar inte majoritetsstöd.

En variant på majoritetsvinst är majoritetsförslust, vilket innebär att om en majoritet av röstande inte vill ha ett förslag så ska det heller inte vinna.

Gemensam majoritet

En omröstning som uppfyller kriteriet gemensam majoritet garanterar att vinnaren kommer från en grupp som gemensamt får majoritet. Vad som är en grupp avgörs av de lagda rösternas prioriteringsordning. Tänk dig att vi ska välja mellan banan, grönt äpple och rött äpple, och att 40 % av de röstande föredrar banan, medan 30 % föredrar vardera äppelsort. Eftersom de som röstat på en äppelsort föredrar den andra äppelsorten framför banan ska en metod med gemensam majoritet garantera att någon av äppelsorterna vinner.

Klonsäker

En röstmetod som är klonsäker gör att ett nytt förslag som är väldigt likt ett tidigare förslag inte ska försämra möjligheterna för något av de liknande förslagen att vinna. Snarlikt gemensam majoritet.

Condorcet

En Condorcet-metod garanterar att vinnaren i en omröstning även vinner i parvis jämförelse mot alla andra förslag i omröstningen.

I teorin kan det uppstå ett läge där det inte går att utse en Condorcet-vinnare; om till exempel A vinner över B, B vinner över C och C vinner över A. I riktiga omröstningar händer det nästan aldrig.

Det finns också, precis som för motsatsen majoritetsvinst, en Condorcet-förlorare, vilket är det förslag som förlorar mot varje annat förslag i parvis jämförelse.

En omröstning kan också ha svaga Condorcet-vinnare eller -förlorare. Det betyder att det finns mer än ett förslag som är oavgjorda mot varandra, men som vinner eller förlorar mot alla andra förslag.

I de fall en Condorcet-vinnare inte inte kan utses i en specifik omröstning finns det inget som hindrar metoden att ändå utse vinnare.

Proportionerligt resultat

En röstmetod som ger proportionerligt resultat kan ställas mot metoder för majoritetsvinst. Svenska riksdagsvalet är ett tydligt exempel på ett proportionerligt val, där de valda ledamöterna ska representera så stor del som möjligt av den bredd som finns bland väljarna. Ställd i relation till system med majoritetsvalkretsar, som vi framförallt hittar i Storbritannien och dess tidigare kolonier, blir skillnaden tydlig. System med majoritetsvalkretsar leder nästan oundvikligt i ett tvåpartisystem, medan proportionerliga val ger större mångfald.

Later-no-harm

Detta kriterium gäller rangordnade röstmetoder. I vissa situationer kan lägre rankade kandidater påverka möjligheten för en högre rankad kandidat att bli vald. I metoder som uppfyller later-no-harm kan detta inte hända.

I metoder som inte uppfyller kriteriet är det möjligt att taktikrösta genom att rösta på minsta antal kandidater eller genom att sätta kandidater som kan utmana ditt förstahandsval långt ner. Det är riskabelt att rösta så, eftersom det också kan leda till att ingen av dina föredragna kandidater vinner.

Även i metoder som uppfyller later-no-harm kan det finnas skäl att taktikrösta. Med IRV kan det till exempel vara till din fördel att rangordna ett kompromissförslag överst. Risken är annars att kompromissförslaget utesluts tidigt, och att det förslag du gillar minst sen vinner över det du gillar mest.

Kriteriet är inkompatibelt med Condorcet.