Skip to content

VoteIT - bättre beslutsmöten

Möte med VoteIT

I VoteIT kan mötesdeltagare lägga förslag, diskutera, fatta beslut. Mötet kan ske helt online eller i kombination med fysiskt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT för att fatta beslut. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT.

Liten uppdatering: Grupper i poster och på talarlista

29 februari 2024

Nu finns möjligheten att visa en användares grupper på talarlistan eller när man postar förslag eller diskussionsinlägg. Det går också att ställa in om medlemmar i en grupp ska kunna posta förslag som den gruppen.

VoteIT realtidsvy

12 februari 2024

Nu blir VoteIT ännu bättre för livemöten. Med den nya realtidsvyn blir det enklare att följa vad som händer i mötet just nu. Den nya vyn kan visa både aktiv talarlista och förslag som behandlas, och kan användas både för att visa på projektor och på deltagarnas egna skärmar. Detta innebär även större förändringar av plenumvyn, vilket påverkar presidiets arbetsflöde.

Dessa ändringar är det första av tre steg i utvecklingsprojektet VoteIT realtidsvy. Vi räknar med att kunna genomföra steg 2 redan under våren, vilket innebär att det ska gå att rösta och sätta upp sig på talarlistan direkt från realtidsvyn.

I VoteIT finns

  • Digitalt stöd för att hålla årsmöten i enlighet med svensk lag
  • Hantering av dagordning, förslag, diskussioner och omröstningar
  • Röstlängder och närvarokontroll
  • Avancerade omröstningsmetoder (Schulze, STV, majoritetsbeslut, etc)
  • Textändringsförslag för tydlig behandling av förslagstexter (ex verksamhetsplan)
  • Talarlistor och talarstatistik
  • Arbetsflöden för yrkanden, dagordningspunkter och hela möten – du ser hela tiden vad som är obehandlat, under behandling och färdigt
  • Automatiskt genererade protokoll
  • Stöd för stora möten – vi har haft möten med mer än tusen samtidigt uppkopplade deltagare
  • Alltid uppdaterad data – alla förändringar syns direkt utan fördröjning

Utvecklingsprojekt

VoteIT är ett levande projekt som utvecklas för att möta medlemmarnas demokratiska behov.

Föreningen VoteIT

VoteIT har vuxit fram genom ett unikt samarbete mellan en rad olika organisationer runt om i Sverige. Systemet används idag av många små och stora organisationer för att hålla årsmöten, styrelsemöten, beredningsprocesser och mycket annat. De organisationer som är extra engagerade i utvecklingen av VoteIT är medlemmar i Föreningen VoteIT som arbetar för att mötesprogramvaran VoteIT vårdas och utvecklas, samt sprider kunskap om nätbaserade beslutsmöten.

Prova på VoteIT

Om din organisation vill prova på VoteIT bokar vi gärna en genomgång, eller skapar ett demomöte där ni får prova själva. Kontakta oss och berätta kort om er organisation, så bokar vi gärna en demonstration.

Du kan också testa VoteIT genom att gå med i demomötet på demo.voteit.se.

Engagera dig

VoteIT är ett open-source-projekt och vi letar hela tiden efter utvecklare och andra personer som vill bidra på olika vis till utvecklingen - och efter organisationer som kan tänka sig att vara med som samverkanspartners. Vi söker särskilt engagerade som kan skriva manualer, koda Python, CSS, JavaScript, eller som kan jobba med vår hemsida eller sociala medier. Hör av dig!

Att genomföra ett möte

Oavsett om din organisation vill genomföra ett möte online eller live möter VoteIT era behov, men tänk på att olika mötesformer kräver olika metodik. Vi har erfarenheter från mer än tio år av demokratiska möten och processer, och vet vad som fungerar och inte fungerar. Att flytta en beslutsprocess från ett livemöte till ett onlinemöte kräver att ni tänker lite annorlunda, och planerar om vissa delar.

Läs mer