Skip to content

Utvecklingsprojekt

Dator med VoteIT på skärmen i en stor och välfylld kongresshall

VoteIT är ett levande projekt som utvecklas för att möta medlemmarnas demokratiska behov. Medlemsavgiften i föreningen räcker dock inte till för att finansiera utveckling av nya funktioner. Vi finansierar ny funktionalitet genom att medlemmar enskilt eller tillsammans går in med medel för att utveckla ny funktionalitet. Här lägger vi upp utvecklingsprojekt där vi söker finansiering, eller som är under utveckling.

Projekt som söker finansiering

Tidigare projekt