Skip to content

Omröstningar med hemligt resultat

Projektet slutfördes november 2023

Mindre utvecklingsprojekt för att lägga till möjligheten att stänga omröstningar utan att publicera resultatet. Projektet genomfördes i samarbete med Miljöpartiet de gröna och Tekniska Högskolans Studentkår

Bakgrund

Det är inte ovanligt att organisationer vill genomföra slutna omröstningar i VoteIT där resultatet inte är direkt synligt för alla.

Det kan till exempel handla om resultat som är medialt intressanta, där organisationens styrelse vill ha möjlighet att presentera resultatet för pressen på ett mer genomarbetat sätt. Det kan också handla om personval, där mötesfunktionärer vill ha möjlighet att meddela kandidater före andra på mötet.

Vad är nytt?

  • Det blir möjligt att stänga omröstningar på två olika sätt - med öppet eller hemligt resultat.
  • Omröstningar med hemligt resultat kan endast visas av mötets moderatorer, vilket dessutom kräver ett extra klick.
  • Moderatorer kan ändra omröstningar från hemligt till öppet resultat, och tvärtom.