Skip to content

Närvaro och rösträtt

Om ni vill använda närvaro som bas för rösträtt i VoteIT bör ni använda metoden Aktiva användare ihop med ett röstlängssystem som stödjer detta (vanligtvis Automatiskt före omröstning).

Aktiva användare

När du aktiverar Aktiva användare i kontrollpanelen får alla som går in i mötet upp en dialogruta där de ombeds markera sig själva som aktiva. Deltagarna kommer inte kunna göra något i mötet förrän de markerat sig som aktiva, eller med ett extra klick valt att stå som ej aktiva. Deltagare kan när som helst ändra sin status som aktiv med en knapp i menyn.

Denna metod rekommenderas starkt över funktionen närvarokontroll.

Röstlängdsmetoder med stöd för Aktiva användare använder aktiv-status för att skapa röstlängder. Använder ni mötesdialekten Ordinarie och ersättare ska en ordinarie stå som inaktiv för att en aktiv ersättare ska få rösträtt.

Inaktiva användare

Som moderator i ett möte kan du när som helst rensa aktiv status för alla användare som inte varit uppkopplade i VoteIT under ett visst antal timmar. Kontrollen för detta hittar du i kontrollpanelen.

Närvarokontroll (ej rekommenderat)

VoteIT har en funktion för närvarokontroll som kan genomföras under en begränsad tid. Om din organisation har en arbetsordning eller stadgar som kräver närvarokontroll kan ni använda denna. Annars rekommenderar vi alltid funktionen Aktiva användare för att hantera närvaro. Tidsbegränsade närvarokontroller leder nästan alltid till besvär.