Skip to content

Personuppgiftspolicy

Varför vi behandlar personuppgifter

Föreningen VoteIT behandlar som biträden åt våra medlemsorganisationer personuppgifter om användare för att kunna genomföra och bevara digitala möten.

Vilka uppgifter behandlar VoteIT

VoteIT behandlar det fåtal uppgifter som krävs för att säkerställa att en användare är den som ska delta i ett demokratiskt möte och för att kunna visa för andra mötesdeltagare vilka som är aktiva i mötet. Andra personuppgifter är de som den registrerade själv tillhandahåller i VoteIT eller som uppkommer genom andra användares fritext i möten.

Hur vi samlar in personuppgifter

Insamlingen sker genom användarens egen inmatning eller genom anslutning till externa tjänster på användarens eget initiativ. Användare kan alltid i sin profil se vilka uppgifter Föreningen VoteIT har om dem.

Hur vi använder personuppgifter

Uppgifterna används för att identifiera deltagare i möten. E-post skickas i vissa fall till användarens e-postadress.

Hur vi delar personuppgifter

Inga personuppgifter delas med annan än personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträden eller deltagare i det möte deltagaren deltar i.

Hur vi lagrar personuppgifter

Alla personuppgifter lagras med rimlig säkerhet och på sätt som säkerställer att det ska vara mycket svårt att i strid mot dessa riktlinjer komma åt lagrade personuppgifter.

Ändring av dessa riktlinjer

Om Föreningen VoteIT har behov av att ändra dessa riktlinjer kommer information göras lätt tillgänglig för alla registrerade.